Hvala ti..

Hvala ti…

Hvala ti što se budiš sa mnom,

I dane mi poklanjaš svoje,

Što svaki trenutak smisao ima,

Dok uz svoje osjećam i srce tvoje.Hvala ti…

Hvala ti što koračaš sa mnom,

I kada hodati napor traži,

Što imam tebe i kad mi je teško,

Jer tada svaki teret je lakši.Hvala ti...

Hvala ti što praštaš meni,

Kada za praštanje hrabrosti treba,

Što srce tvoje ljubi ...